Giá vàng SJC vược mốc 70 triệu đồng

Bảng giá vàng mới nhất ngày 10:17:12 AM 19/04/2022 giá vàng SJC đã vược ngưỡng 70 triệu đồng 1 lượng  Đơn vị tính: VNĐ/lượng Giá vàng thế giới: 1977.2/1977.7 LOẠI VÀNG MUA BÁN SJC 1L, 10L 69,900,000 70,700,000 SJC 5C 69,900,000 70,720,000 SJC 2C, 1C, 5 PHÂN 69,900,000 70,730,000 VÀNG NHẪN …

Read More »

Tuyển 3 bạn social media mảng việc làm

social là khía cạnh của việc chia sẻ và tiếp nhận thông tin? social media có thể được hiểu là việc chia sẻ các thông tin cũa bạn đến với người tiếp nhận trên mạng xã hội. Ngày nay nói đến nghề social media là người ta nghỉ ngay đến …

Read More »