Các quản lý cảng hàng hải trong khu vực

DANH MỤC KHU VỰC HÀNG HẢI TRONG KHU VỰC QUẢN LÝ CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính)
TT Tên cảng vụ Khu vực hàng hải
1 Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh Gồm 5 khu vực hàng hải: Khu vực Vạn Gia, Hải Hà; khu vực Mũi Chùa; khu vực Cẩm Phả, Cửa Đối; khu vực Hòn Gai và khu vực Yên Hưng
2 Cảng vụ hàng hải Hải Phòng Gồm 02 khu vực: Khu vực đảo Bạch Long Vỹ và khu vực Hải Phòng.
3 Cảng vụ hàng hải Thái Bình Gồm 01 khu vực hàng hải
4 Cảng vụ hàng hải Nam Định Gồm 01 khu vực hàng hải
5 Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa Gồm 01 khu vực hàng hải
6 Cảng vụ hàng hải Nghệ An Gồm 01 khu vực hàng hải
7 Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh Gồm 02 khu vực hàng hải: Khu vực Vũng Áng và khu vực Xuân Hải
8 Cảng vụ hàng hải Quảng Bình Gồm 02 khu vực hàng hải: Khu vực Hòn La, khu vực Cửa Gianh
9 Cảng vụ hàng hải Quảng Trị Gồm 01 khu vực hàng hải
10 Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế Gồm 02 khu vực hàng hải: Khu vực Thuận An và khu vực Chân Mây
11 Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng Gồm 01 khu vực hàng hải
12 Cảng vụ hàng hải Quảng Nam Gồm 01 khu vực hàng hải
13 Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi Gồm 03 khu vực hàng hải: Khu vực đảo Lý Sơn, khu vực Sa Kỳ và khu vực Dung Quất
14 Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn Gồm 02 khu vực hàng hải: Khu vực Quy Nhơn và Khu vực Vũng Rô
15 Cảng vụ hàng hải Nha Trang Gồm 07 khu vực hàng hải: Khu vực Nha Trang, khu vực Ba Ngòi, khu vực Vịnh Vân Phong, khu vực Đảo Yến, khu vực Ninh Chữ, khu vực Trường Sa và khu vực Cà Ná
16 Cảng vụ hàng hải Bình Thuận Gồm 05 khu vực hàng hải: Khu vực Vĩnh Tân, khu vực Hòa Phú, khu vực Phan Thiết, khu vực Phú Quý và khu vực dầu khí ngoài khơi được giao cho Cảng vụ hàng hải Bình Thuận quản lý
17 Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu Gồm 03 khu vực hàng hải: Khu vực Vũng Tàu (gồm khu vực sông Thị Vải-Cái Mép; sông Dinh, vịnh Gành rái-khu neo đậu Vũng Tàu); khu vực Côn Đảo và khu vực dầu khí ngoài khơi được giao cho Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu quản lý
18 Cảng vụ hàng hải Đồng Nai Gồm 2 khu vực hàng hải: Khu vực Thị Vải và khu vực hàng hải còn lại do Cảng vụ hàng hải Đồng Nai quản lý
19 Cảng vụ hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh Gồm 02 khu vực hàng hải: Khu vực Gò Gia và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
20 Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho Gồm 04 khu vực hàng hải: Khu vực Tiền Giang, khu vực Vĩnh Long, khu vực Bến Tre và khu vực Long An
21 Cảng vụ hàng hải Đồng Tháp Gồm 01 khu vực hàng hải
22 Cảng vụ hàng hải An Giang Gồm 01 Khu vực hàng hải
23 Cảng vụ hàng hải Cần Thơ Gồm 02 khu vực hàng hải: Khu vực Trà Vinh và khu vực Cần Thơ
24 Cảng vụ hàng hải Kiên Giang Gồm 05 khu vực hàng hải: Khu vực Hòn Chông, khu vực Hà Tiên, khu vực Phú Quốc, khu vực Rạch Giá và khu vực Nam Du
25 Cảng vụ hàng hải Cà Mau Gồm 02

khu vực hàng hải: Khu vực Năm Căn và khu vực cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Sông Đốc

Leave a Comment

Bài viết liên quan