Tin tuyển dụng, việc làm từ 314962706 – CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐO ĐẠC HƯNG THỊNH

Giới thiệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐO ĐẠC HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 314962706
Địa chỉ: 219/2 Lê Lâm, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐO ĐẠC HƯNG THỊNH – 314962706

7120: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật-;
4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng-;
7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan-Chi tiết: Thiết kế quy hoạch xây dựng;
Thiết kế kiến trúc công trình: Hoạt động đo vẽ và hiệu chỉnh bản đồ;
4100: Xây dựng nhà các loại-;
4330: Hoàn thiện công trình xây dựng-;
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện;
7120: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật-;
4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng-;
7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan-Chi tiết: Thiết kế quy hoạch xây dựng;
Thiết kế kiến trúc công trình: Hoạt động đo vẽ và hiệu chỉnh bản đồ;
4100: Xây dựng nhà các loại-;
4330: Hoàn thiện công trình xây dựng-;
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện;

219/2 Lê Lâm, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐO ĐẠC HƯNG THỊNH
219/2 Lê Lâm, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Leave a Comment

Bài viết liên quan