Tin tuyển dụng, việc làm từ 314962826 – CÔNG TY TNHH GIA HÂN NHƯ Ý

Giới thiệu CÔNG TY TNHH GIA HÂN NHƯ Ý

Mã số thuế: 314962826
Địa chỉ: 384/6/5 Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH GIA HÂN NHƯ Ý – 314962826

5012: Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương-;
5022: Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa-(trừ hoạt động bến thủy nội địa);
5229: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải-chi tiết: Giao nhận hàng hóa. Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan. Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không).;
5510: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày-Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (không hoạt động tại trụ sở).;
5590: Cơ sở lưu trú khác-(không hoạt động tại trụ sở).;
6209: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính-;
7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan-Chi tiết: Tư vấn về điện, hệ thống điện;
7310: Quảng cáo-;
7911: Đại lý du lịch-;
7912: Điều hành tua du lịch-;
7990: Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch-;
8211: Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp-;
4932: Vận tải hành khách đường bộ khác-;
8219: Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác-Chi tiết: Chuẩn bị tài liệu;
sửa tài liệu hoặc hiệu đính;
đánh máy, sửa từ;
viết thư hoặc tóm tắt;
dịch vụ copy tài liệu.;
8230: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại-(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ;
không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).;
8299: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu-chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính kế toán);
1392: Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)-;
1393: Sản xuất thảm, chăn, đệm-;
1399: Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu-Chi tiết: Sản xuất vải quần áo dễ co giãn;
;
sản xuất nhãn hiệu, băng rôn;
1410: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)-(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may đan và không gia công hàng đã qua sử dụng, thuộc da, luyện cán cao su tại trụ sở);
3511: Sản xuất điện-(Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước);
3512: Truyền tải và phân phối điện-Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước);
4221: Xây dựng công trình điện-;
4299: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác-chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng.;
4311: Phá dỡ-;
4312: Chuẩn bị mặt bằng-chi tiết: San lấp mặt bằng;
4322: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí-(trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở);
4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa-chi tiết: Đại lý. Môi giới (trừ môi giới bất động sản);
4641: Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép-;
4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình-Chi tiết: Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng-Chi tiết: Bán buôn xi măng;
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát;
sỏi;
Bán buôn kính xây dựng;
Bán buôn sơn, véc ni;
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
bán buôn hàng kim khí điện máy;
4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu-Chi tiết: Bán buôn phụ kiện may mặc và hàng giày dép;
4722: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh-Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh);
4764: Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh-(không kinh doanh đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội);
4771: Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh-;
4772: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh-Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm;
4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh-(trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí;
trừ bán lẻ hóa chất tại trụ sở;
Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).;
4791: Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet-(trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí và thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh);
4931: Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)-chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe máy, ô tô;
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện;
5012: Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương-;
5022: Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa-(trừ hoạt động bến thủy nội địa);
5229: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải-chi tiết: Giao nhận hàng hóa. Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan. Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không).;
5510: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày-Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (không hoạt động tại trụ sở).;
5590: Cơ sở lưu trú khác-(không hoạt động tại trụ sở).;
6209: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính-;
7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan-Chi tiết: Tư vấn về điện, hệ thống điện;
7310: Quảng cáo-;
7911: Đại lý du lịch-;
7912: Điều hành tua du lịch-;
7990: Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch-;
8211: Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp-;
4932: Vận tải hành khách đường bộ khác-;
8219: Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác-Chi tiết: Chuẩn bị tài liệu;
sửa tài liệu hoặc hiệu đính;
đánh máy, sửa từ;
viết thư hoặc tóm tắt;
dịch vụ copy tài liệu.;
8230: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại-(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ;
không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).;
8299: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu-chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính kế toán);
1392: Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)-;
1393: Sản xuất thảm, chăn, đệm-;
1399: Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu-Chi tiết: Sản xuất vải quần áo dễ co giãn;
;
sản xuất nhãn hiệu, băng rôn;
1410: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)-(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may đan và không gia công hàng đã qua sử dụng, thuộc da, luyện cán cao su tại trụ sở);
3511: Sản xuất điện-(Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước);
3512: Truyền tải và phân phối điện-Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước);
4221: Xây dựng công trình điện-;
4299: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác-chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng.;
4311: Phá dỡ-;
4312: Chuẩn bị mặt bằng-chi tiết: San lấp mặt bằng;
4322: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí-(trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở);
4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa-chi tiết: Đại lý. Môi giới (trừ môi giới bất động sản);
4641: Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép-;
4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình-Chi tiết: Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng-Chi tiết: Bán buôn xi măng;
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát;
sỏi;
Bán buôn kính xây dựng;
Bán buôn sơn, véc ni;
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
bán buôn hàng kim khí điện máy;
4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu-Chi tiết: Bán buôn phụ kiện may mặc và hàng giày dép;
4722: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh-Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh);
4764: Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh-(không kinh doanh đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội);
4771: Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh-;
4772: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh-Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm;
4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh-(trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí;
trừ bán lẻ hóa chất tại trụ sở;
Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).;
4791: Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet-(trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí và thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh);
4931: Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)-chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe máy, ô tô;
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện;

384/6/5 Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Quận 10, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ


CÔNG TY TNHH GIA HÂN NHƯ Ý
384/6/5 Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Leave a Comment

Bài viết liên quan