Tin tuyển dụng, việc làm từ 314962833 – CÔNG TY CỔ PHẦN LISTEEL

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN LISTEEL

Mã số thuế: 314962833
Địa chỉ: Nhà số 2 Đường số 16, Khu dân cư Sông Đà, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN LISTEEL – 314962833

4662: Bán buôn kim loại và quặng kim loại-(trừ mua bán vàng miếng);
4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu-Chi tiết: Bán buôn thiết bị khai khoáng lâm nghiệp, xây dựng, máy móc, thiết bị và vật tư kỹ thuật ngành công nghiệp;
4752: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh-;
7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan-;
7120: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật-Chi tiết: Thí nghiệm vật liệu xây dựng;
7730: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác-Chi tiết: Cho thuê thiết bị và vật tư kỹ thuật;
8129: Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác-Chi tiết: vệ sinh môi trường (trừ dịch vụ xông hơi, khử trùng);
2395: Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao-Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng, ống công bê tông và bê tông thượng phẩm (không sản xuất tại trụ sở);
2591: Rèn, dập, ép và cán kim loại;
luyện bột kim loại-Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm kim loại trực tiếp từ bột kim loại bằng phương pháp nhiệt hoặc bằng áp lực.;
2592: Gia công cơ khí;
xử lý và tráng phủ kim loại-Chi tiết: Gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí xây dựng (cốt pha định hình, giàn giáo, khung nhà công nghiệp (không hoạt động tại trụ sở);
3312: Sửa chữa máy móc, thiết bị-Chi tiết: Sửa chữa máy móc thiết bị ngành cơ khí;
4290: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác-Chi tiết: xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, sân bay, bến cảng.;
4321: Lắp đặt hệ thống điện-Chi tiết: lắp đặt đường dây trạm biến điện;
4322: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí-(trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở);
4390: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác-Chi tiết: Xây dựng nền móng công trình;
2829: Sản xuất máy chuyên dụng khác-Chi tiết: Chế tạo thiết bị áp lực, chế tạo thiết bị cầu trục (không hoạt động tại trụ sở);
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện;
4662: Bán buôn kim loại và quặng kim loại-(trừ mua bán vàng miếng);
4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu-Chi tiết: Bán buôn thiết bị khai khoáng lâm nghiệp, xây dựng, máy móc, thiết bị và vật tư kỹ thuật ngành công nghiệp;
4752: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh-;
7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan-;
7120: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật-Chi tiết: Thí nghiệm vật liệu xây dựng;
7730: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác-Chi tiết: Cho thuê thiết bị và vật tư kỹ thuật;
8129: Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác-Chi tiết: vệ sinh môi trường (trừ dịch vụ xông hơi, khử trùng);
2395: Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao-Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng, ống công bê tông và bê tông thượng phẩm (không sản xuất tại trụ sở);
2591: Rèn, dập, ép và cán kim loại;
luyện bột kim loại-Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm kim loại trực tiếp từ bột kim loại bằng phương pháp nhiệt hoặc bằng áp lực.;
2592: Gia công cơ khí;
xử lý và tráng phủ kim loại-Chi tiết: Gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí xây dựng (cốt pha định hình, giàn giáo, khung nhà công nghiệp (không hoạt động tại trụ sở);
3312: Sửa chữa máy móc, thiết bị-Chi tiết: Sửa chữa máy móc thiết bị ngành cơ khí;
4290: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác-Chi tiết: xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, sân bay, bến cảng.;
4321: Lắp đặt hệ thống điện-Chi tiết: lắp đặt đường dây trạm biến điện;
4322: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí-(trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở);
4390: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác-Chi tiết: Xây dựng nền móng công trình;
2829: Sản xuất máy chuyên dụng khác-Chi tiết: Chế tạo thiết bị áp lực, chế tạo thiết bị cầu trục (không hoạt động tại trụ sở);
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện;

Nhà số 2 Đường số 16, Khu dân cư Sông Đà, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ


CÔNG TY CỔ PHẦN LISTEEL
Nhà số 2 Đường số 16, Khu dân cư Sông Đà, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Leave a Comment

Bài viết liên quan