Tin tuyển dụng, việc làm từ 314962840 – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÙ ĐẠI GIÁP

Giới thiệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÙ ĐẠI GIÁP

Mã số thuế: 314962840
Địa chỉ: 37 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÙ ĐẠI GIÁP – 314962840

5510: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày-Chi tiết: Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự;
Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (không hoạt động tại trụ sở).;
5590: Cơ sở lưu trú khác-Chi tiết: Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu (không hoạt động tại trụ sở).;
9631: Cắt tóc, làm đầu, gội đầu-Chi tiết: Cắt tóc, gội đầu, uốn, sấy, nhuộm tóc, duỗi thẳng, ép tóc và các dịch vụ làm tóc khác phục vụ cả nam và nữ;
Cắt, tỉa, cạo râu;
Massage mặt, làm móng chân, móng tay, trang điểm (trừ hoạt động gây chảy máu);
4772: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh-Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm;
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện;
5510: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày-Chi tiết: Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự;
Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (không hoạt động tại trụ sở).;
5590: Cơ sở lưu trú khác-Chi tiết: Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu (không hoạt động tại trụ sở).;
9631: Cắt tóc, làm đầu, gội đầu-Chi tiết: Cắt tóc, gội đầu, uốn, sấy, nhuộm tóc, duỗi thẳng, ép tóc và các dịch vụ làm tóc khác phục vụ cả nam và nữ;
Cắt, tỉa, cạo râu;
Massage mặt, làm móng chân, móng tay, trang điểm (trừ hoạt động gây chảy máu);
4772: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh-Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm;
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện;

37 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Quận 1, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÙ ĐẠI GIÁP
37 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Leave a Comment

Bài viết liên quan