sở công thương thành phố Hồ Chí Minh

Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện quản lý nhà nước về công thương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Công … Đọc tiếp

Dịch vụ công

Dịch vụ công là gì và tại sao chúng quan trọng? Dịch vụ công là những hoạt động do các cơ quan nhà nước thực hiện để phục vụ lợi ích chung của xã hội, như giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng, tư pháp, hành chính, văn hóa, thể thao và môi trường. … Đọc tiếp

thành phố thủ đức

thành phố thủ đức cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ Thành phố Thủ Đức là một trong những đô thị mới và hiện đại của Việt Nam, được thành lập vào cuối năm 2020 trên cơ sở sáp nhập ba quận cũ là Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ … Đọc tiếp