Giá vàng SJC vược mốc 70 triệu đồng

Bảng giá vàng mới nhất ngày 10:17:12 AM 19/04/2022 giá vàng SJC đã vược ngưỡng 70 triệu đồng 1 lượng  Đơn vị tính: VNĐ/lượng Giá vàng thế giới: 1977.2/1977.7 LOẠI VÀNG MUA BÁN SJC 1L, 10L 69,900,000 70,700,000 SJC 5C 69,900,000 70,720,000 SJC 2C, 1C, 5 PHÂN 69,900,000 70,730,000 VÀNG NHẪN SJC 99,99 1 CHỈ, 2 … Đọc tiếp