Yêu cầu kiến thức, kỹ năng kế toán tồn kho

a) Các năng lực cơ bản (1) Sử dụng công nghệ thông tin  – Yêu cầu kiến thức: + Hiểu biết về kiến trúc máy tính. + Hiểu biết về việc truyền và nhận thông tin qua mạng máy tính. + Biết các thao tác cơ bản đối với phần mềm Word, Excel. – Yêu … Đọc tiếp

KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO VÀ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

2.1. Mô tả vị trí việc làm Kế toán hàng tồn kho và phải trả người bán là một phần hành kế toán quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán của một doanh nghiệp. Kế toán hàng tồn kho và theo dõi phải trả người bán thực hiện công việc cụ thể như: … Đọc tiếp

Kế toán bán hàng

Người làm việc ở vị trí Kế toán bán hàng và phải thu cần có các kỹ năng lập và thu thập chứng từ kế toán bán hàng, phải thu khách hàng, tính chiết khấu, kế toán chi tiết về doanh thu, giá vốn, phải thu khách hàng. Ngoài ra, vị trí việc làm này … Đọc tiếp

kỹ năng năng lực kế toán tiền lương

a) Các năng lực cơ bản (1) Sử dụng công nghệ thông tin  – Yêu cầu kiến thức: + Hiểu biết về kiến trúc máy tính. + Hiểu biết về việc truyền và nhận thông tin qua mạng máy tính. + Biết các thao tác cơ bản đối với phần mềm Word, Excel. – Yêu … Đọc tiếp

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

vị trí việc làm: Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương là một vị trí việc làm không thể thiếu trong doanh nghiệp. Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương phải thực hiện các công việc thu thập chứng từ để lập bảng tính lương trên cơ sở đảm bảo đúng, … Đọc tiếp

Kỹ năng cần thiết Kế toán chi phí sản xuất

Kỹ năng cần thiết Kế toán chi phí sản xuất – Tuân thủ quy định về việc vận dụng chế độ chính sách đối với kế toán chi tiết chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm. – Thực hiện được việc tiếp nhận chứng từ kế toán chi phí sản xuất, tính giá … Đọc tiếp

Năng lực chuyên môn cần có của kế toán thuế

 Các năng lực chung (1) Có kiến thức về luật doanh nghiệp – Yêu cầu kiến thức: + Hiểu biết cơ bản về lý luận, lịch sử nhà nước và pháp luật. + Có kiến thức cơ bản về luật hiến pháp, luật hành chính, luật dân sự, luật hình sự, luật kinh doanh, luật … Đọc tiếp

Các năng lực chuyên môn kế toán tổng hợp

(1) Thu thập số liệu kế toán – Yêu cầu kiến thức: + Xác định được tầm quan trọng của việc thu thập số liệu kế toán đối với nhân viên kế toán tổng hợp. + Mô tả được quy trình luân chuyển chứng từ, thông tin kinh tế giữa các bộ phận trong đơn … Đọc tiếp

Kỹ năng chuyên môn kế toán tổng hợp

Các năng lực chuyên môn (1) Thu thập số liệu kế toán – Yêu cầu kiến thức: + Xác định được tầm quan trọng của việc thu thập số liệu kế toán đối với nhân viên kế toán tổng hợp. + Mô tả được quy trình luân chuyển chứng từ, thông tin kinh tế giữa … Đọc tiếp

Nghề Tài chính – Ngân hàng

Tài chính – Ngân hàng là ngành nghề liên quan đến các dịch vụ giao dịch, luân chuyển tiền tệ thông qua ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các công cụ tài chính của ngân hàng phát hành trong phạm vi nội địa và quốc tế; lĩnh vực tài chính tại các doanh … Đọc tiếp

vị trí việc làm: Giao dịch thương mại điện tử

có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm: – Giao dịch thương mại điện tử; – Dịch vụ công trực tuyến; – Dịch vụ chăm sóc khách hàng; – Quản trị dự án Thương mại điện tử; – Thiết lập và quản lý website; … Đọc tiếp