Những vấn đề chung về Luật dân sự

Luật dân sự là một bộ phận quan trọng của hệ thống pháp luật của một quốc gia, quy định các quan hệ pháp lý giữa các cá nhân, tổ chức và nhà nước trong các lĩnh vực như hôn nhân, gia đình, thừa kế, hợp đồng, bảo hiểm, bất động sản, quyền sở hữu … Đọc tiếp

Luật hành chính và sử lý vi phạm

Luật hành chính và sử lý vi phạm Luật hành chính là một nhánh của luật pháp quy định về hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và cá nhân trong lĩnh vực hành chính. Luật hành chính cũng quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các … Đọc tiếp

Những vấn đề cơ bản về Luật Hiến Pháp

Luật Hiến pháp là một loại luật đặc biệt, có vai trò quan trọng nhất trong hệ thống pháp luật của một quốc gia. Luật Hiến pháp quy định những nguyên tắc cơ bản về chế độ chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và quan hệ đối ngoại của … Đọc tiếp

Lý luận về Nhà Nước

Nhà nước là một khái niệm quen thuộc trong đời sống xã hội, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về bản chất, nguồn gốc và vai trò của nhà nước. Trong bài luận này, tôi sẽ trình bày một số quan điểm lý luận về nhà nước, từ góc độ lịch sử, triết học … Đọc tiếp

Lý luận về pháp luật

Pháp luật là một hệ thống các quy tắc xã hội được thiết lập bởi nhà nước và được thực thi bởi các cơ quan có thẩm quyền. Pháp luật có vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự xã hội, bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, và giải … Đọc tiếp

Chủ thể kinh doanh

Kinh doanh là một hoạt động có mục đích tạo ra giá trị cho khách hàng, đối tác và chính bản thân doanh nghiệp. Kinh doanh không chỉ là việc bán hàng hay cung cấp dịch vụ, mà còn là việc tìm hiểu nhu cầu, mong muốn và hành vi của khách hàng, đưa ra … Đọc tiếp

Tổng quan Luật Hôn nhân gia đình

Luật Hôn nhân gia đình là một bộ luật quan trọng của Việt Nam, được Quốc hội thông qua vào năm 2014 và có hiệu lực từ năm 2015. Luật này quy định các quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình, cũng như các vấn đề liên quan đến hôn nhân, … Đọc tiếp

Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới

Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới là một chủ đề rộng lớn và phức tạp, bao gồm nhiều giai đoạn, vùng lãnh thổ, hệ thống chính trị và pháp lý khác nhau. Trong bài viết này, tôi sẽ cố gắng trình bày một … Đọc tiếp

Tổng quan Luật tố tụng hành chính

Luật tố tụng hành chính là một bộ luật quan trọng, quy định về việc giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quan hệ hành chính giữa nhà nước và công dân, tổ chức. Luật này có tác dụng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân, tổ chức trước những hành vi … Đọc tiếp

Quyền Tài sản, chiếm hữu sở hữu và thừa kế

Quyền tài sản là một trong những quyền cơ bản của con người, được công nhận và bảo vệ bởi pháp luật. Quyền tài sản bao gồm quyền chiếm hữu, sở hữu và thừa kế tài sản. Tuy nhiên, quyền tài sản không phải là quyền tuyệt đối, mà phải tuân thủ các nguyên tắc … Đọc tiếp

trình tự Thủ tục giải quyết các vụ án hình sự

Trong bài luận này, tôi sẽ trình bày về trình tự Thủ tục giải quyết các vụ án hình sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự Việt Nam. Trình tự Thủ tục giải quyết các vụ án hình sự gồm có ba giai đoạn chính: giai đoạn điều tra, giai đoạn … Đọc tiếp

Khái luận chung về Luật quốc tế

Luật quốc tế là bộ quy tắc và nguyên tắc pháp lý được áp dụng cho các quốc gia, tổ chức quốc tế và cá nhân trong các mối quan hệ với nhau. Luật quốc tế có nguồn gốc từ các hiệp ước, thói quen, nguyên tắc chung, lệnh pháp lý và các nguồn khác. … Đọc tiếp

Các quy định của pháp Luật về hợp đồng

Hợp đồng là một thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên nhằm tạo ra, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ pháp lý. Hợp đồng là một công cụ pháp lý quan trọng trong hoạt động kinh tế, thương mại và dân sự. Các quy định của pháp Luật về hợp đồng … Đọc tiếp