Công chứng hợp đồng về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và giao dịch khác

Công chứng các hợp đồng về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và công chứng hợp đồng giao dịch khác. Công chứng là một hoạt động pháp lý quan trọng, nhằm xác nhận tính hợp pháp, chính xác và hiệu lực của các hợp đồng và giao dịch. Trong bài viết này, chúng … Đọc tiếp

Công chứng văn bản liên quan đến hôn nhân và gia đình, các văn bản thừa kế

Công chứng văn bản liên quan đến hôn nhân và gia đình, các văn bản thừa kế Công chứng văn bản là một hoạt động pháp lý quan trọng, nhằm xác nhận tính hợp pháp, chính xác và hiệu lực của các văn bản do các bên tự nguyện lập ra. Trong lĩnh vực hôn … Đọc tiếp

Kỹ năng chung về công chứng

Công chứng là một hoạt động pháp lý quan trọng, có tác dụng xác nhận tính hợp pháp, chính xác và hiệu lực của các văn bản, hợp đồng, giao dịch và sự kiện pháp lý. Công chứng cũng là một nghề đòi hỏi nhiều kỹ năng chuyên môn, đạo đức và trách nhiệm của … Đọc tiếp

Nghề công chứng và công chứng viên

Nghề công chứng là một nghề đòi hỏi sự chuyên môn cao, trách nhiệm lớn và đạo đức nghề nghiệp tốt. Công chứng viên là người được Nhà nước ủy quyền thực hiện các hoạt động công chứng, nhằm xác nhận tính hợp pháp, chính xác và hiệu lực của các văn bản, giao dịch … Đọc tiếp