Diễn án

Diễn án là một loại văn bản có mục đích thuyết phục người nghe hoặc đọc về một quan điểm, một ý kiến, một đề xuất hay một hành động nào đó. Diễn án thường được sử dụng trong các hoạt động chính trị, xã hội, giáo dục, văn hóa, khoa học… để truyền đạt … Đọc tiếp

Kỹ năng luật sư trong lĩnh vực tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp ngoài tòa án

Trong thời đại hiện nay, nhu cầu tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp ngoài tòa án ngày càng cao. Đây là một trong những lĩnh vực hoạt động quan trọng của luật sư, đòi hỏi những kỹ năng chuyên môn và nghệ thuật riêng. Bài viết này sẽ trình bày một số … Đọc tiếp

Kỹ năng kiểm soát viên thẩm phán trong giải quyết trong vụ việc hành chánh

Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày về kỹ năng kiểm soát viên thẩm phán trong giải quyết trong vụ việc hành chánh, một lĩnh vực quan trọng của pháp luật Việt Nam. Kỹ năng kiểm soát viên thẩm phán là khả năng của người có thẩm quyền xét xử để điều khiển quá … Đọc tiếp

Kỹ năng kiểm soát viên trong giải quyết trong vụ án dân sự

Kiểm soát viên là một người có vai trò quan trọng trong quá trình giải quyết tranh chấp dân sự. Kiểm soát viên là người giúp các bên tham gia tranh chấp tìm ra giải pháp thỏa đáng, hòa bình và nhanh chóng, tránh phải đưa vụ việc ra tòa án. Kiểm soát viên cũng … Đọc tiếp

Kỹ năng thẩm phán trong quá trình giải quyết trong vụ án hình sự

Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày về kỹ năng thẩm phán của các thẩm phán trong quá trình giải quyết trong vụ án hình sự. Kỹ năng thẩm phán là khả năng đánh giá, phân tích và đưa ra quyết định dựa trên các chứng cứ, luật pháp và lẽ phải. Kỹ năng … Đọc tiếp

Kỹ năng kiểm soát viên trong quá trình giải quyết trong vụ án hình sự

Trong quá trình giải quyết trong vụ án hình sự, kiểm soát viên đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả của quy trình. Kiểm soát viên là người có nhiệm vụ giám sát, kiểm tra và đánh giá hoạt động của các cơ quan tố … Đọc tiếp