Kỹ năng cần có cho Quản trị thương hiệu

Công việc Quản trị thương hiệu là một công việc đòi hỏi nhiều kỹ năng và trách nhiệm trong lĩnh vực marketing. Một nhà quản trị thương hiệu phải có khả năng xây dựng, phát triển và bảo vệ hình ảnh của thương hiệu trên các kênh truyền thông, quản lý danh mục đầu tư … Đọc tiếp