3 "CÔNG TẮC" phía trên cực nhạy ở phụ nữ, h.ô.n giật như điện.

Quý vị và các bạn thân mến như chúng ta đã biết, đàn ông là động vật thị giác, còn phụ nữ là động vật cảm nhận. Muốn có tình yêu của phụ nữ, đàn ông phải khiến cho phụ nữ cảm nhận được tình cảm, cảm nhận được sự yêu thương, cảm nhận được … Đọc tiếp