Thông tin quy hoạch và cách kiểm tra chuẩn nhất

thongtinquyhoach Thông tin quy hoạch và cách kiểm tra chuẩn nhất Quy hoạch là một công cụ quan trọng để quản lý và phát triển đô thị, nông thôn và vùng. Quy hoạch giúp xác định mục tiêu, chiến lược và phương án sử dụng đất, hạ tầng, môi trường và các nguồn lực khác … Đọc tiếp

hcdc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh

hcdc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (hcdc) là một đơn vị có vai trò quan trọng trong công tác phòng chống dịch. hcdc là cơ quan chuyên môn thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động kiểm soát bệnh tật, … Đọc tiếp

Sở tư pháp thành phố hcm

sotuphap Sở tư pháp thành phố hcm là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố hcm, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tư pháp, công chứng, đăng ký kinh doanh, đăng ký quyền sử dụng … Đọc tiếp

sở giao thông vận tải tphcm

Sở Giao thông Vận tải TPHCM là cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố thực hiện quản lý nhà nước về giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố. Sở Giao thông Vận tải TPHCM có nhiệm … Đọc tiếp

sở kế hoạch đầu tư tphcm

Sở kế hoạch đầu tư TPHCM là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thành phố. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới … Đọc tiếp

học viện cán bộ tphcm

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trường đào tạo cán bộ quản lý và chính trị hàng đầu của đất nước. Trường được thành lập năm 2014 trên cơ sở nâng cấp Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, với sứ mệnh đào tạo những người cán … Đọc tiếp

ubnd thành phố hồ chí minh

Cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của UBND thành phố Hồ Chí Minh UBND thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là UBND TP) là cơ quan hành chính nhà nước của Thành phố, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân Thành phố và cấp trên về quản lý và điều hành các lĩnh … Đọc tiếp

sở y tế tphcm

Sở Y tế TPHCM là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM, có chức năng tham mưu, giúp UBND TPHCM thực hiện quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn thành phố. Sở Y tế TPHCM có nhiệm vụ tổ chức và chỉ đạo thực hiện các chính sách, kế hoạch, chương trình, … Đọc tiếp

sở công thương thành phố Hồ Chí Minh

Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện quản lý nhà nước về công thương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Công … Đọc tiếp

Dịch vụ công

Dịch vụ công là gì và tại sao chúng quan trọng? Dịch vụ công là những hoạt động do các cơ quan nhà nước thực hiện để phục vụ lợi ích chung của xã hội, như giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng, tư pháp, hành chính, văn hóa, thể thao và môi trường. … Đọc tiếp

thành phố thủ đức

thành phố thủ đức cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ Thành phố Thủ Đức là một trong những đô thị mới và hiện đại của Việt Nam, được thành lập vào cuối năm 2020 trên cơ sở sáp nhập ba quận cũ là Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ … Đọc tiếp