Tuyển 3 bạn social media mảng việc làm

social là khía cạnh của việc chia sẻ và tiếp nhận thông tin? social media có thể được hiểu là việc chia sẻ các thông tin cũa bạn đến với người tiếp nhận trên mạng xã hội. Ngày nay nói đến nghề social media là người ta nghỉ ngay đến facebook, youtube hoặc twinter …. … Đọc tiếp

Tuyển 3 nhân viên UI/UX Designer web site app

Chợ tốt việc làm là 1 chuyên trang việc làm độc lập không thuộc bất kỳ thương hiệu nào Chúng tôi dang tìm 3 nhân sự phù hợp cho vị trí UX / UI of Web / Mobile / App products. Nhiệm vụ thiết kế giao diện web đa năng trên máy tính điện thoại … Đọc tiếp