học viện cán bộ tphcm

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trường đào tạo cán bộ quản lý và chính trị hàng đầu của đất nước. Trường được thành lập năm 2014 trên cơ sở nâng cấp Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, với sứ mệnh đào tạo những người cán bộ có trách nhiệm, chuyên nghiệp, sáng tạo, bản lĩnh và hiện đại.

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh có cơ cấu tổ chức gồm 5 khoa chuyên môn: Khoa Quản lý nhà nước, Khoa Luật, Khoa Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Khoa Chính trị học và Khoa Công tác xã hội; 4 phòng chức năng: Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị, Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế, Phòng Tài chính – Kế toán – Quản lý tài sản và Phòng Quản lý sinh viên; 2 đơn vị sự nghiệp: Thư viện và Trung tâm Tin học.

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh có chức năng và nhiệm vụ là đào tạo cán bộ quản lý và chính trị cho các cấp ủy Đảng, chính quyền nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương; thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học về lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh luôn không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế để góp phần xây dựng một đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức cách mạng, có kiến thức chuyên môn sâu rộng, có kỹ năng làm việc hiệu quả và có tinh thần phục vụ nhân dân.

Bài viết liên quan

 • khu công nghiệp tân bình

  Khu công nghiệp Tân Bình (TBIP) là một trong những khu công nghiệp lớn và hiện đại nhất tại tỉnh Bình Dương, thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam. TBIP được thành lập vào năm 2012 với diện tích 352,5 ha, được đầu tư bởi Công ty CP Khu Công Nghiệp Tân … Đọc tiếp

 • sở khoa học công nghệ hcm

  Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Sở KH&CN TPHCM) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. Sở KH&CN TPHCM có nhiệm vụ đề … Đọc tiếp

 • ban quản lý an toàn thực phẩm

  Ban quản lý an toàn thực phẩm là một cơ quan chuyên trách của Chính phủ Việt Nam, có nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên phạm vi toàn quốc. Ban quản lý an toàn thực phẩm được thành lập vào năm 2011, trực thuộc Bộ Y tế. Ban quản … Đọc tiếp

 • bệnh viện phạm ngọc thạch

  Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch là một trong những bệnh viện uy tín và chuyên sâu về lĩnh vực phổi và lao ở Việt Nam. Bệnh viện được thành lập vào năm 1976 với tên gọi Bệnh viện Lao Trung ương, sau đó đổi tên thành Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch vào năm 2007 để … Đọc tiếp

 • ubnd huyện bình chánh

  UBND huyện Bình Chánh là cơ quan hành chính nhà nước địa phương, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực khác trên địa bàn huyện. UBND huyện Bình Chánh có trách nhiệm thực hiện các chủ trương, chính … Đọc tiếp