KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ, ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư, đầu tư tài chính và kế toán các khoản vay thuộc phần hành kế toán trong toàn bộ công tác kế toán của một doanh nghiệp, liên quan đến tài sản cố định, bất động sản đầu tư, các khoản đầu tư, các khoản vay. Việc quản lý tài sản cố định, bất động sản và việc đầu tư tài chính, vay tín dụng không chỉ là yêu cầu mà còn là vấn đề cần thiết ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Nhiệm vụ chủ yếu của bộ phận kế toán này là theo dõi tình hình tăng, giảm tài sản cố định, bất động sản đầu tư, các khoản đầu tư tài chính và các khoản vay, phân bổ và trích khấu hao tài sản cố định, … 

Phạm vi làm việc: Làm nhân viên kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư, đầu tư tài chính và kế toán các khoản vay tất cả các loại hình doanh nghiệp.

 Kiến thức:

– Hiểu biết chế độ chính sách hiện hành về kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư, đầu tư tài chính và kế toán các khoản vay.

– Hiểu biết chuẩn mực kế toán 01 “Chuẩn mực chung”, chuẩn mực kế toán 03 “Tài sản cố định hữu hình”, chuẩn mực kế toán 04 “Tài sản cố định vô hình”, chuẩn mực kế toán 05 “Bất động sản đầu tư”, chuẩn mực kế toán 06 “Thuê tài sản”, chuẩn mực kế toán 16 “Chi phí đi vay”.

– Trình bày khái niệm, đặc điểm tài sản cố định, bất động sản đầu tư, đầu tư tài chính và các khoản vay.

– Trình bày phương pháp tính giá tài sản cố định, bất động sản đầu tư.

– Trình bày phương pháp thu thập, xử lý, sắp xếp hóa đơn, chứng từ.

– Trình bày phương pháp xác định nguyên giá tài sản cố định, bất động sản đầu tư.

– Trình bày được tên các chứng từ kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư, đầu tư tài chính và kế toán các khoản vay.

– Trình bày phương pháp lập chứng từ kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư, đầu tư tài chính và kế toán các khoản vay.

– Mô tả quy trình tiếp nhận chứng từ tài sản cố định, bất động sản đầu tư, đầu tư tài chính và kế toán các khoản vay.

– Trình bày phương pháp tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định, bất động sản đầu tư.

– Trình bày phương pháp lập bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định, bất động sản đầu tư.

– Trình bày được kết cấu các tài khoản liên quan đến kế toán tài sản cố định, hao mòn tài sản cố định bất động sản đầu tư, đầu tư tài chính và kế toán các khoản vay.

– Trình bày nguyên tắc kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư, đầu tư tài chính và kế toán các khoản vay.

– Trình bày được tên các loại sổ chi tiết tài sản cố định vô hình, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định thuê tài chính, hao mòn tài sản cố định, bất động sản đầu tư, đầu tư tài chính và kế toán các khoản vay.

– Trình bày phương pháp ghi sổ chi tiết tài sản cố định vô hình, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định thuê tài chính, hao mòn tài sản cố định, bất động sản đầu tư, đầu tư tài chính và kế toán các khoản vay.

– Mô tả quy trình bảo mật và lưu trữ hồ sơ kế toán chi tiết tài sản cố định, hao mòn tài sản cố định, bất động sản đầu tư, đầu tư tài chính và kế toán các khoản vay.

– Biết sử dụng phần mềm kế toán trong việc kế toán và ghi sổ chi tiết tài sản cố định, hao mòn tài sản cố định, bất động sản đầu tư, đầu tư tài chính và kế toán các khoản vay.

Bài viết liên quan

 • vị trí việc làm nhân sự Quản trị thương hiệu

  Bạn đang tìm kiếm một vị trí việc làm nhân sự Quản trị thương hiệu? Bạn có đam mê về xây dựng và duy trì hình ảnh của một doanh nghiệp trên thị trường? Bạn có kỹ năng giao tiếp, sáng tạo và phân tích tốt? Nếu câu trả lời là có, bạn có thể … Đọc tiếp

 • Kỹ năng nghề Quản trị truyền thông doanh nghiệp

  Quản trị truyền thông doanh nghiệp là một ngành nghề đòi hỏi sự sáng tạo, linh hoạt và có tầm nhìn chiến lược trong việc xây dựng và duy trì hình ảnh của doanh nghiệp trên các kênh truyền thông khác nhau. Người làm quản trị truyền thông doanh nghiệp phải có khả năng phân … Đọc tiếp

 • vị trí việc làm Quản trị Digital Marketing

  Bạn đang tìm kiếm một vị trí việc làm Quản trị Digital Marketing? Bạn có kinh nghiệm và đam mê trong lĩnh vực này? Bạn muốn làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo và thân thiện? Nếu câu trả lời là có, hãy đọc tiếp để biết thêm chi tiết về công … Đọc tiếp

 • Kỹ Năng người làm việc ở vị trí Kế toán bán hàng

  Kế toán bán hàng là một vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh. Người làm việc ở vị trí này có nhiệm vụ ghi nhận, kiểm soát và báo cáo các hoạt động liên quan đến bán hàng của công ty, như xuất hóa đơn, thu tiền, lập báo … Đọc tiếp

 • Ngành Nghề Tài chính – Ngân hàng

  Ngành Nghề Tài chính – Ngân hàng là một trong những ngành học thu hút nhiều thí sinh bởi cơ hội nghề nghiệp đa dạng và thu nhập cao. Đây là ngành học liên quan đến các hoạt động giao dịch, lưu thông và vận hành tiền tệ thông qua ngân hàng và các công … Đọc tiếp