chợ tốt việc làm blog kinh nghiệm viết cv xin việc tuyển dụng – tìm việc làm

Kiến thức nghề marketing truyền thống

https://chototvieclam.com/kinh-nghiem/wp-content/uploads/2023/01/Kien-thuc-nghe-marketing-truyen-thong.mp3?_=1

Kiến thức nghề marketing truyền thống là những kiến thức cơ bản và quan trọng mà một nhà marketing cần phải nắm vững để có thể thiết kế và triển khai các chiến dịch marketing hiệu quả. Một số kiến thức nghề marketing truyền thống bao gồm:

– Các nguyên tắc và mô hình marketing truyền thống: như 4P (Product, Price, Place, Promotion), STP (Segmentation, Targeting, Positioning), AIDA (Attention, Interest, Desire, Action), SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), vv.
– Các phương tiện truyền thông truyền thống: như báo chí, đài phát thanh, truyền hình, tờ rơi, áp phích, biển quảng cáo, vv.
– Các kỹ năng viết lách và thiết kế đồ họa: để tạo ra các nội dung hấp dẫn và thu hút người tiêu dùng.
– Các phương pháp nghiên cứu thị trường và đo lường hiệu quả marketing: để hiểu nhu cầu và hành vi của khách hàng mục tiêu, cũng như đánh giá kết quả và tối ưu hóa chiến lược marketing.

Exit mobile version