Kỹ năng cần thiết Kế toán chi phí sản xuất

Kỹ năng cần thiết Kế toán chi phí sản xuất
– Tuân thủ quy định về việc vận dụng chế độ chính sách đối với kế toán chi tiết chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm.
– Thực hiện được việc tiếp nhận chứng từ kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm.
– Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán chi phí sản xuất.
– Xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng định mức chi phí sản xuất.
– Xây dựng được báo cáo định mức chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công, chi phí sản xuất chung.
– Vận dụng nguyên tắc cơ sở dồn tích để phân bổ, trích trước chi phí trả trước, trích trước.
– Phân bổ chi phí sản xuất và trích trước chi phí sản xuất, chi phí được chi phí trả trước vào chi phí sản xuất liên quan: chi phí máy thi công, chi phí sản xuất chung theo đúng quy định của Luật kế toán, Luật thuế, Chuẩn mực kế toán.
– Xử lý và điều chỉnh được các trường hợp phát sinh chi phí trả trước, trích trước không đúng quy định của Luật kế toán, Luật thuế.
– Lập được bảng phân bổ chi phí trả trước, trích trước vào chi phí sản xuất.
– Áp dụng được các nguyên tắc kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công, chi phí máy thi công, chi phí sản xuất chung, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.
– Xác định được tài khoản đối ứng với tài khoản kế toán chi tiết chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí máy thi công, chi phí sản xuất chung, chi phí sản xuất kinh doanh

dở dang.
– Xác định được sổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí máy thi công, chi phí sản xuất chung, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.
– Ghi được sổ chi tiết chi phí sản xuất trực tiếp từ nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan.
– Tính được giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ theo các phương pháp.
– Xác định và lập được thẻ tính giá thành sản phẩm.
– Tuân thủ quy trình bảo mật và lưu trữ hồ sơ kế toán chi tiết sản xuất.

Bài viết liên quan

 • vị trí việc làm nhân sự Quản trị thương hiệu

  Bạn đang tìm kiếm một vị trí việc làm nhân sự Quản trị thương hiệu? Bạn có đam mê về xây dựng và duy trì hình ảnh của một doanh nghiệp trên thị trường? Bạn có kỹ năng giao tiếp, sáng tạo và phân tích tốt? Nếu câu trả lời là có, bạn có thể … Đọc tiếp

 • Kỹ năng nghề Quản trị truyền thông doanh nghiệp

  Quản trị truyền thông doanh nghiệp là một ngành nghề đòi hỏi sự sáng tạo, linh hoạt và có tầm nhìn chiến lược trong việc xây dựng và duy trì hình ảnh của doanh nghiệp trên các kênh truyền thông khác nhau. Người làm quản trị truyền thông doanh nghiệp phải có khả năng phân … Đọc tiếp

 • vị trí việc làm Quản trị Digital Marketing

  Bạn đang tìm kiếm một vị trí việc làm Quản trị Digital Marketing? Bạn có kinh nghiệm và đam mê trong lĩnh vực này? Bạn muốn làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo và thân thiện? Nếu câu trả lời là có, hãy đọc tiếp để biết thêm chi tiết về công … Đọc tiếp

 • Kỹ Năng người làm việc ở vị trí Kế toán bán hàng

  Kế toán bán hàng là một vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh. Người làm việc ở vị trí này có nhiệm vụ ghi nhận, kiểm soát và báo cáo các hoạt động liên quan đến bán hàng của công ty, như xuất hóa đơn, thu tiền, lập báo … Đọc tiếp

 • Ngành Nghề Tài chính – Ngân hàng

  Ngành Nghề Tài chính – Ngân hàng là một trong những ngành học thu hút nhiều thí sinh bởi cơ hội nghề nghiệp đa dạng và thu nhập cao. Đây là ngành học liên quan đến các hoạt động giao dịch, lưu thông và vận hành tiền tệ thông qua ngân hàng và các công … Đọc tiếp