chợ tốt việc làm blog kinh nghiệm viết cv xin việc tuyển dụng – tìm việc làm

Kỹ Năng người làm việc ở vị trí Kế toán bán hàng

https://chototvieclam.com/kinh-nghiem/wp-content/uploads/2023/01/Nguoi-lam-viec-o-vi-tri-Ke-toan-ban-hang.mp3?_=1

Kế toán bán hàng là một vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh. Người làm việc ở vị trí này có nhiệm vụ ghi nhận, kiểm soát và báo cáo các hoạt động liên quan đến bán hàng của công ty, như xuất hóa đơn, thu tiền, lập báo cáo doanh thu, chi phí và lợi nhuận. Để làm tốt công việc này, người kế toán bán hàng cần có các kỹ năng sau:

– Kỹ năng sử dụng máy tính và các phần mềm kế toán, như Excel, Word, QuickBooks…
– Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm với các bộ phận khác trong công ty, như bán hàng, kho, kế toán tổng hợp…
– Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề khi có sự cố hoặc sai sót trong quá trình bán hàng.
– Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian để hoàn thành các công việc đúng hạn và chính xác.

Mức thu nhập và mức lương của người kế toán bán hàng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như kinh nghiệm, trình độ học vấn, quy mô và lĩnh vực hoạt động của công ty. Theo thống kê của VietnamWorks, mức lương trung bình của người kế toán bán hàng tại Việt Nam vào khoảng 7-10 triệu đồng/tháng.

Một trong những thách thức của người kế toán bán hàng là phải luôn cập nhật và tuân thủ các quy định thuế và kế toán mới nhất của Nhà nước. Ngoài ra, người kế toán bán hàng cũng phải đối mặt với áp lực công việc cao, đặc biệt vào cuối tháng hoặc cuối năm khi phải lập các báo cáo tài chính.

Exit mobile version