Luật hấp dẫn khiến người yêu cũ khao khát và nhanh chóng quay lại bên bạn

Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng ứng dụng luật hấp dẫn để khiến người yêu cũ nhanh chóng quay trở lại với các bạn nhá. Các bạn thân mến quy tắc hoạt động của luật hấp dẫn đó chính là các bạn lắng nghe những câu khẳng định này mỗi ngày, lắng nghe thật nhiều và rồi để cho nó đi vào tiềm thức của các bạn và tiềm thức của các bạn. Đó là nơi các bạn kết nối với vũ trụ này. Nếu như tiềm thức của bạn có nguồn rung động của những nguồn năng lượng cao, của hạnh phúc, của yêu thương, tràn ngập, của tình yêu mà các bạn đã cảm nhận được thì vũ trụ này cũng sẽ nhận được một thông điệp như vậy và phản ánh lại và chính cuộc đời của các bạn cho nên là cái việc mà chúng ta cần làm. Đó là kiên trì lắng nghe mỗi ngày và cảm nhận hạnh phúc thực sự đến cái hạnh phúc đấy. Nó đi vào tiềm thức của các bạn và kết nối với vũ trụ các bạn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những câu khẳng định và nếu các bạn có thể đọc theo thì hãy đọc theo, còn nếu không thì mình cùng lắng nghe. Cảm nhận và cái cảm xúc của các bạn là quan trọng nhất, các bạn phải đắm chìm vào những câu nói này, quên hết mọi thứ ở thế giới xung quanh hiện thực có thể nó không như mình mong muốn, nhưng mình không quan tâm mình chỉ đắm chìm vào những cái câu nói này thôi và thực sự cảm nhận hạnh phúc giống như cái câu nói mà các bạn đang nghe được. Các bạn nhớ người ấy khao khát được quay lại với tôi. Người ấy nhớ ấy thương tôi rất nhiều. Người sốt sắng được quay lại với tôi. Người ấy nhận ra tôi là quan trọng nhất. Người nhận ra tôi chính là định mệnh của cuộc đời. Người ấy không thể sống thiếu tôi. Người xin tôi cơ hội để quay lại. Người yêu chiến đấu mạnh mẽ để có tôi trong đời. Người ấy cam kết dành cả cuộc đời để làm tôi hạnh phúc. Người muốn được gắn bó với tôi lâu dài. Người muốn được kết hôn với tôi. Nghĩ muốn tôi sẽ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy rất bình yên. Vì mọi thứ trong tình yêu tiến triển đúng như tôi mong đợi. Người đã quay trở về và yêu tôi nhiều hơn xưa. Mãnh liệt hơn xưa. Và nồng cháy hơn xưa. Tôi cảm nhận hạnh phúc này. Tôi cảm nhận tình yêu này, tôi cảm nhận sự kỳ diệu của tình yêu. Chúng tôi cảm nhận sự kỳ diệu của hạnh phúc, điều mà tôi tưởng chừng như không thể đã xảy ra. Người đã quay trở lại. Nói rằng tôi là người quan trọng nhất. Tôi là định mệnh của cuộc đời họ. Họ không bao giờ muốn mất tôi trong đời. Xin cảm ơn cuộc đời vì hạnh phúc đã quay trở về. Người ấy khao khát được quay lại với tôi. Người ấy nhớ thương tôi rất nhiều. Người sốt sắng được quay lại với tôi. Người ấy nhận ra tôi là quan trọng nhất. Người ấy nhận ra tôi chính là định mệnh của cuộc đời. Người ấy không thể sống thiếu tôi. Người xin tôi cơ hội để quay lại. Người yêu chiến đấu mạnh mẽ để có tôi trong đời. Người ấy cam kết dành cả cuộc đời để làm tôi hạnh phúc. Người muốn được gắn bó với tôi lâu dài. Người muốn được kết hôn với tôi. Nghĩ muốn tôi sẽ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy rất bình yên. Vì mọi thứ trong tình yêu tiến triển đúng như tôi mong đợi. Người đã quay trở về và yêu tôi nhiều hơn xưa. Mãnh liệt hơn xưa. Và nồng cháy hơn xưa. Tôi cảm nhận hạnh phúc này. Tôi cảm nhận tình yêu này. Tôi cảm nhận sự kỳ diệu của tình yêu. Chúng tôi cảm nhận sự kỳ diệu của hạnh phúc, điều mà tôi tưởng chừng như không thể đã xảy ra. Người đã quay trở lại. Nói rằng tôi là người quan trọng nhất. Tôi là định mệnh của cuộc đời hơn. Họ không bao giờ muốn mất tôi trong đời. Xin cảm ơn cuộc đời vì hạnh phúc đã quay trở về. Người ấy khao khát được quay lại với tôi. Người ấy nhớ thương tôi rất nhiều. Người sốt sắng được quay lại với tôi. Người ấy nhận ra tôi là quan trọng nhất. Người nhận ra tôi chính là định mệnh của cuộc đời người ấy không thể sống thiếu tôi. Người xin tôi cơ hội để quay lại. Người yêu chiến đấu mạnh mẽ. Để có tôi trong đời. Người ấy cam kết dành cả cuộc đời để làm tôi hạnh phúc. Người muốn được gắn bó với tôi lâu dài. Người muốn được kết hôn với tôi. Nghĩ muốn tôi sẽ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy rất bình yên. Vì mọi thứ trong tình yêu tiến triển đúng như tôi mong đợi. Người đã quay trở về và yêu tôi nhiều hơn xưa. Mãnh liệt hơn xưa. Và nồng cháy hơn xưa. Tôi cảm nhận hạnh phúc này. Tôi cảm nhận tình yêu này, tôi cảm nhận sự kỳ diệu của tình yêu. Tôi cảm nhận sự kỳ diệu của hạnh phúc, điều mà tôi tưởng chừng như không thể đã xảy ra. Người đã quay trở lại. Nói rằng tôi là người quan trọng nhất. Tôi là định mệnh của cuộc đời họ. Họ không bao giờ muốn mất tôi. Xin cảm ơn cuộc đời vì hạnh phúc đã quay trở về. Người ấy khao khát được quay lại với tôi. Người ấy nhớ ấy thương tôi rất nhiều. Người sốt sắng được quay lại với tôi. Người ấy nhận ra tôi là quan trọng nhất. Người nhận ra tôi chính là định mệnh của cuộc đời. Người ấy không thể sống thiếu tôi. Người xin tôi cơ hội để quay lại. Người yêu chiến đấu mạnh mẽ. Để có tôi trong đời. Người ấy cam kết dành cả cuộc đời để làm tôi hạnh phúc. Người muốn được gắn bó với tôi lâu dài. Người ý muốn được kết hôn với tôi. Nghĩ muốn tôi sẽ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy rất bình yên. Vì mọi thứ trong tình yêu tiến triển đúng như tôi mong đợi. Người đã quay trở về và yêu tôi nhiều hơn xưa. Mãnh liệt hơn xưa. Và nồng cháy hơn xưa. Tôi cảm nhận hạnh phúc này. Tôi cảm nhận tình yêu này, tôi cảm nhận sự kỳ diệu của tình yêu. Chúng tôi cảm nhận sự kỳ diệu của hạnh phúc, điều mà tôi tưởng chừng như không thể đã xảy ra. Người đã quay trở lại. Nói rằng tôi là người quan trọng nhất. Tôi là định mệnh của cuộc đời ông. Họ không bao giờ muốn mất tôi. Xin cảm ơn cuộc đời vì hạnh phúc đã quay trở về. Người ấy khao khát được quay lại với tôi. Người ấy nhớ ấy thương tôi rất nhiều. Người sốt sắng được quay lại. Người ấy nhận ra tôi là quan trọng nhất. Người nhận ra tôi chính là định mệnh của cuộc đời. Người ấy không thể sống thiếu tôi. Người xin tôi cơ hội để quay lại. Người yêu chiến đấu mạnh mẽ. Để có tôi trong đời. Người ấy cam kết dành cả cuộc đời để làm tôi hạnh phúc. Người muốn được gắn bó với tôi lâu dài. Người ý muốn được kết hôn với tôi. Nghĩ muốn tôi sẽ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy rất bình yên. Vì mọi thứ trong tình yêu tiến triển đúng như tôi mong đợi. Người đã quay trở về. Và yêu tôi nhiều hơn xưa. Mãnh liệt hơn xưa. Và nồng cháy hơn xưa. Tôi cảm nhận hạnh phúc này. Tôi cảm nhận tình yêu này. Tôi cảm nhận sự kỳ diệu của tình yêu. Chúng tôi cảm nhận sự kỳ diệu của hạnh phúc, điều mà tôi tưởng chừng như không thể đã xảy ra. Người đã quay trở lại. Nói rằng tôi là người quan trọng nhất. Tôi là định mệnh của cuộc đời họ. Họ không bao giờ muốn mất tôi. Xin cảm ơn cuộc đời vì hạnh phúc đã quay trở về. Người ấy khao khát được quay lại với tôi. Người ấy nhớ thương tôi rất nhiều. Người sốt sắng được quay lại với tôi. Người ấy nhận ra tôi là quan trọng nhất. Người nhận ra tôi chính là định mệnh của cuộc đời. Người ấy không thể sống thiếu tôi. Người xin tôi cơ hội để quay lại. Người yêu chiến đấu mạnh mẽ. Để có tôi trong đời. Người ấy cam kết dành cả cuộc đời để làm tôi hạnh phúc. Người muốn được gắn bó với tôi lâu dài. Người muốn được kết hôn với tôi. Nghĩ muốn tôi sẽ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy rất bình yên. Vì mọi thứ trong tình yêu tiến triển đúng như tôi mong đợi. Người đã quay trở về và yêu tôi nhiều hơn xưa. Mãnh liệt hơn xưa. Và nồng cháy hơn xưa. Tôi cảm nhận hạnh phúc này. Tôi cảm nhận tình yêu này, tôi cảm nhận sự kỳ diệu của tình yêu. Chúng tôi cảm nhận sự kỳ diệu của hạnh phúc. Điều mà tôi tưởng chừng như không thể đã xảy ra. Người đã quay trở lại. Nói rằng tôi là người quan trọng nhất. Tôi là định mệnh của cuộc đời họ. Họ không bao giờ muốn mất tôi. Xin cảm ơn cuộc đời vì hạnh phúc đã quay trở về. Người ấy khao khát được quay lại với tôi. Người ấy nhớ ấy thương tôi rất nhiều. Người sốt sắng được quay lại với tôi. Người ấy nhận ra tôi là quan trọng nhất. Người nhận ra tôi chính là định mệnh của cuộc đời. Người ấy không thể sống thiếu tôi. Người xin tôi cơ hội để quay lại. Người yêu chiến đấu mạnh mẽ. Để có tôi trong đời. Người ấy cam kết dành cả cuộc đời để làm tôi hạnh phúc. Người muốn được gắn bó với tôi lâu dài. Người muốn được kết hôn với tôi. Nghĩ muốn tôi sẽ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy rất bình yên. Vì mọi thứ trong tình yêu tiến triển đúng như tôi mong đợi. Người đã quay trở về và yêu tôi nhiều hơn xưa. Mãnh liệt hơn xưa. Và nồng cháy hơn xưa. Tôi cảm nhận hạnh phúc này. Tôi cảm nhận tình yêu này. Tôi cảm nhận sự kỳ diệu của tình yêu. Chúng tôi cảm nhận sự kỳ diệu của hạnh phúc, điều mà tôi tưởng chừng như không thể đã xảy ra. Người đã quay trở lại. Nói rằng tôi là người quan trọng nhất. Tôi là định mệnh của cuộc đời họ. Họ không bao giờ muốn mất tôi. Xin cảm ơn cuộc đời vì hạnh phúc đã quay trở về. Người ấy khao khát được quay lại với tôi. Người ấy nhớ ấy thương tôi rất nhiều. Người sốt sắng được quay lại. Người ấy nhận ra tôi là quan trọng nhất. Người nhận ra tôi chính là định mệnh của cuộc đời người không thể sống thiếu tôi. Người xin tôi cơ hội để quay lại. Người yêu chiến đấu mạnh mẽ. Để có tôi trong đời. Người ấy cam kết dành cả cuộc đời để làm tôi hạnh phúc. Người muốn được gắn bó với tôi lâu dài. Người ý muốn được kết hôn với tôi. Nghĩ muốn tôi sẽ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy rất bình yên. Vì mọi thứ trong tình yêu tiến triển đúng như tôi mong đợi. Người đã quay trở về và yêu tôi nhiều hơn xưa. Mãnh liệt hơn xưa. Và nồng cháy hơn xưa. Tôi cảm nhận hạnh phúc này. Tôi cảm nhận tình yêu này, tôi cảm nhận sự kỳ diệu của tình yêu. Chúng tôi cảm nhận sự kỳ diệu của hạnh phúc, điều mà tôi tưởng chừng như không thể đã xảy ra. Người đã quay trở lại. Nói rằng tôi là người quan trọng nhất. Tôi là định mệnh của cuộc đời ông. Họ không bao giờ muốn mất tôi trong đời. Xin cảm ơn cuộc đời vì hạnh phúc đã quay trở về. Người ấy khao khát được quay lại với tôi. Người ấy nhớ thương tôi rất nhiều. Người sốt sắng được quay lại với tôi. Người ấy nhận ra tôi là quan trọng nhất. Người nhận ra tôi chính là định mệnh của cuộc đời người không thể sống thiếu tôi. Người xin tôi cơ hội để quay lại. Người yêu chiến đấu mạnh mẽ. Để có tôi trong đời. Người ấy cam kết dành cả cuộc đời để làm tôi hạnh phúc. Người muốn được gắn bó với tôi lâu dài. Người muốn được kết hôn với tôi. Nghĩ muốn tôi sẽ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy rất bình yên. Vì mọi thứ trong tình yêu tiến triển đúng như tôi mong đợi. Người đã quay trở về và yêu tôi nhiều hơn xưa. Mãnh liệt hơn xưa. Và nồng cháy hơn xưa. Tôi

cảm nhận hạnh phúc này. Tôi cảm nhận tình yêu này, tôi cảm nhận sự kỳ diệu của tình yêu. Tôi cảm nhận sự kỳ diệu của hạnh phúc, điều mà tôi tưởng chừng như không thể đã xảy ra. Người đã quay trở lại. Nói rằng tôi là người quan trọng nhất. Tôi là định mệnh của cuộc đời họ. Họ không bao giờ muốn mất tôi. Xin cảm ơn cuộc đời vì hạnh phúc đã quay trở về. Người ấy khao khát được quay lại với tôi. Người ấy nhớ ấy thương tôi rất nhiều. Người sốt sắng được quay lại với tôi. Người ấy nhận ra tôi là quan trọng nhất. Người nhận ra tôi chính là định mệnh của cuộc đời người không thể sống thiếu tôi. Người xin tôi cơ hội để quay lại. Người yêu chiến đấu mạnh mẽ. Để có tôi trong đời. Người ấy cam kết dành cả cuộc đời để làm tôi hạnh phúc. Người muốn được gắn bó với tôi lâu dài. Người muốn được kết hôn với tôi. Nghĩ muốn tôi sẽ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy rất bình yên. Vì mọi thứ trong tình yêu tiến triển đúng như tôi mong đợi. Người đã quay trở về và yêu tôi nhiều hơn xưa. Mãnh liệt hơn xưa. Và nồng cháy hơn xưa. Tôi cảm nhận hạnh phúc này. Tôi cảm nhận tình yêu này, tôi cảm nhận sự kỳ diệu của tình yêu. Chúng tôi cảm nhận sự kỳ diệu của hạnh phúc. Điều mà tôi tưởng chừng như không thể đã xảy ra. Người đã quay trở lại. Nói rằng tôi là người quan trọng nhất. Tôi là định mệnh của cuộc đời họ. Họ không bao giờ muốn mất tôi. Xin cảm ơn cuộc đời vì hạnh phúc đã quay trở về. Người ấy khao khát được quay lại với tôi. Người ấy nhớ thương tôi rất nhiều. Người sốt sắng được quay lại với tôi. Người ấy nhận ra tôi là quan trọng nhất. Người nhận ra tôi chính là định mệnh của cuộc đời người ấy không thể sống thiếu tôi. Người xin tôi cơ hội để quay lại. Người yêu chiến đấu mạnh mẽ. Để có tôi trong đời. Người ấy cam kết dành cả cuộc đời để làm tôi hạnh phúc. Người muốn được gắn bó với tôi lâu dài. Người ý muốn được kết hôn với tôi. Nghĩ muốn tôi sẽ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy rất bình yên. Vì mọi thứ trong tình yêu tiến triển đúng như tôi mong đợi. Người đã quay trở về và yêu tôi nhiều hơn xưa. Mãnh liệt hơn xưa. Và nồng cháy hơn xưa. Tôi cảm nhận hạnh phúc này. Tôi cảm nhận tình yêu này. Tôi cảm nhận sự kỳ diệu của tình yêu. Chúng tôi cảm nhận sự kỳ diệu của hạnh phúc, điều mà tôi tưởng chừng như không thể đã xảy ra. Người đã quay trở lại. Nói rằng tôi là người quan trọng nhất. Tôi là định mệnh của cuộc đời họ. Họ không bao giờ muốn mất tôi. Xin cảm ơn cuộc đời vì hạnh phúc đã quay trở về. –

Bài viết liên quan

 • Cách tìm việc làm trên Google

  – Để tìm việc làm trên Google, bạn cần truy cập vào trang web https://www.google.com/search?q=jobs – Bạn có thể nhập từ khóa liên quan đến ngành nghề, vị trí, kỹ năng, mức lương hoặc địa điểm mà bạn muốn làm việc vào ô tìm kiếm – Bạn có thể lọc kết quả tìm kiếm theo … Đọc tiếp

 • Cách tiếp thị đơn giản!

  Tiếp thị là một phần quan trọng của bất kỳ doanh nghiệp nào. Nó giúp bạn tiếp cận khách hàng tiềm năng, xây dựng nhận thức về thương hiệu và thúc đẩy doanh số bán hàng. Tuy nhiên, tiếp thị cũng có thể tốn kém và phức tạp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ … Đọc tiếp

 • Cuộc cách mạng tác động đến nhận thức mua hàng

  Trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến một cuộc cách mạng trong cách mọi người mua hàng. Internet và các nền tảng kỹ thuật số đã thay đổi cách chúng ta tìm kiếm thông tin, so sánh giá cả và đưa ra quyết định mua hàng. Điều này đã dẫn đến sự … Đọc tiếp

 • 20 từ có sức mạnh năng động để viết bài

  Ngôn ngữ là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để tạo ra sự thay đổi. Bằng cách sử dụng các từ có sức mạnh năng động, bạn có thể tạo thêm tác động và thuyết phục cho bài viết của mình, thu hút người đọc và làm cho nội dung của … Đọc tiếp

 • lý do chính khiến bạn không thể biến người theo dõi thành khách hàng

  ý do chính khiến bạn không biến người theo dõi thành khách hàng: Bạn có phải là nguồn đáng tin cậy không? Giải pháp bạn đề xuất có thực sự hiệu quả với họ không? 1. Bạn có phải là nguồn đáng tin cậy không? Để biến người theo dõi thành khách hàng, bạn cần … Đọc tiếp