chợ tốt việc làm blog kinh nghiệm viết cv xin việc tuyển dụng – tìm việc làm

nhà hậu lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập

Việc học tập là một trong những hoạt động quan trọng của xã hội thời Hậu Lê. Nhà Hậu Lê đã làm nhiều việc để khuyến khích việc học tập của nhân dân. Một số việc đó là:

– Tổ chức các kỳ thi học lực và thi đình để tuyển chọn những người có tài năng vào làm quan. Các kỳ thi được tổ chức thường xuyên và công bằng, không phân biệt giàu nghèo, quý tộc hay dân thường.

– Xây dựng các trường học ở nhiều nơi để mở rộng cơ hội học tập cho nhân dân. Có các trường học ở cấp xã, huyện, tỉnh và trung ương. Có các trường dạy nghề như thợ rèn, thợ gốm, thợ may, thợ dệt… Có các trường dạy văn hóa như Quốc Tử Giám, Văn Miếu…

– Đặt ra các lễ tôn vinh người học giỏi. Có lễ xướng danh (lễ đọc tên người đỗ), lễ vinh quy (lễ đón rước người đỗ cao về làng) và khắc tên tuổi những người đỗ cao (tiến sĩ) vào bia đá dựng ở Văn Miếu.

Những việc làm của nhà Hậu Lê đã góp phần tạo ra một bầu không khí học tập sôi nổi và phát triển văn hóa, khoa học của nước ta thời bấy giờ.

Exit mobile version