sở kế hoạch đầu tư tphcm

Sở kế hoạch đầu tư TPHCM là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thành phố.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về các lĩnh vực hoạt động, cơ cấu tổ chức và các dịch vụ hỗ trợ của Sở kế hoạch đầu tư TPHCM.

Các lĩnh vực hoạt động của Sở kế hoạch đầu tư TPHCM

Theo quyết định số 95/2018/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở kế hoạch đầu tư TPHCM có các lĩnh vực hoạt động sau:

– Lập, tổng hợp, thẩm định và kiến nghị các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch phân bổ ngân sách nhà nước, kế hoạch sử dụng đất và các nguồn lực khác của thành phố.

– Quản lý nhà nước về đầu tư trong nước và ngoài nước, bao gồm cấp giấy phép đầu tư, giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư, xử lý các vấn đề liên quan đến đầu tư.

– Quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh, bao gồm cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi thông tin doanh nghiệp, giải thể và phá sản doanh nghiệp.

– Quản lý nhà nước về hợp tác xã, bao gồm cấp giấy chứng nhận thành lập hợp tác xã, thay đổi thông tin hợp tác xã, giải thể và phá sản hợp tác xã.

– Quản lý nhà nước về hợp đồng và đấu thầu, bao gồm ban hành quy chế quản lý hợp đồng và đấu thầu, tổ chức và hướng dẫn thực hiện các quy trình đấu thầu, giải quyết các tranh chấp liên quan đến hợp đồng và đấu thầu.

– Quản lý nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp, bao gồm triển khai các chính sách và biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong các lĩnh vực khởi nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, tiếp cận nguồn vốn, thị trường và công nghệ.

– Quản lý nhà nước về hình thức đối tác công – tư (PPP), bao gồm xây dựng cơ chế quản lý PPP, tổ chức và hướng dẫn thực hiện các dự án PPP trên địa bàn thành phố.

Bài viết liên quan

 • khu công nghiệp tân bình

  Khu công nghiệp Tân Bình (TBIP) là một trong những khu công nghiệp lớn và hiện đại nhất tại tỉnh Bình Dương, thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam. TBIP được thành lập vào năm 2012 với diện tích 352,5 ha, được đầu tư bởi Công ty CP Khu Công Nghiệp Tân … Đọc tiếp

 • sở khoa học công nghệ hcm

  Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Sở KH&CN TPHCM) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. Sở KH&CN TPHCM có nhiệm vụ đề … Đọc tiếp

 • ban quản lý an toàn thực phẩm

  Ban quản lý an toàn thực phẩm là một cơ quan chuyên trách của Chính phủ Việt Nam, có nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên phạm vi toàn quốc. Ban quản lý an toàn thực phẩm được thành lập vào năm 2011, trực thuộc Bộ Y tế. Ban quản … Đọc tiếp

 • bệnh viện phạm ngọc thạch

  Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch là một trong những bệnh viện uy tín và chuyên sâu về lĩnh vực phổi và lao ở Việt Nam. Bệnh viện được thành lập vào năm 1976 với tên gọi Bệnh viện Lao Trung ương, sau đó đổi tên thành Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch vào năm 2007 để … Đọc tiếp

 • ubnd huyện bình chánh

  UBND huyện Bình Chánh là cơ quan hành chính nhà nước địa phương, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực khác trên địa bàn huyện. UBND huyện Bình Chánh có trách nhiệm thực hiện các chủ trương, chính … Đọc tiếp