Sở tư pháp thành phố hcm

sotuphap

Sở tư pháp thành phố hcm là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố hcm, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tư pháp, công chứng, đăng ký kinh doanh, đăng ký quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, đăng ký giao dịch bảo đảm, đăng ký thương hiệu và các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ khác.

Nhiệm vụ của Sở tư pháp thành phố hcm bao gồm:

– Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án do cấp có thẩm quyền ban hành.

– Tổ chức và chỉ đạo việc cung cấp các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở; giám sát và kiểm tra việc hoạt động của các cơ sở cung cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở; xử lý các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và vi phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực quản lý của Sở.

– Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; nâng cao năng lực pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở; hỗ trợ pháp lý cho các tổ chức, cá nhân trong phạm vi thẩm quyền của Sở.

– Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở; thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

– Quản lý tài chính, tài sản, hồ sơ, lưu trữ và công tác an ninh, an toàn thuộc Sở; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

– Tham gia vào các hoạt động hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao.

Bài viết liên quan

 • khu công nghiệp tân bình

  Khu công nghiệp Tân Bình (TBIP) là một trong những khu công nghiệp lớn và hiện đại nhất tại tỉnh Bình Dương, thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam. TBIP được thành lập vào năm 2012 với diện tích 352,5 ha, được đầu tư bởi Công ty CP Khu Công Nghiệp Tân … Đọc tiếp

 • sở khoa học công nghệ hcm

  Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Sở KH&CN TPHCM) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. Sở KH&CN TPHCM có nhiệm vụ đề … Đọc tiếp

 • ban quản lý an toàn thực phẩm

  Ban quản lý an toàn thực phẩm là một cơ quan chuyên trách của Chính phủ Việt Nam, có nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên phạm vi toàn quốc. Ban quản lý an toàn thực phẩm được thành lập vào năm 2011, trực thuộc Bộ Y tế. Ban quản … Đọc tiếp

 • bệnh viện phạm ngọc thạch

  Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch là một trong những bệnh viện uy tín và chuyên sâu về lĩnh vực phổi và lao ở Việt Nam. Bệnh viện được thành lập vào năm 1976 với tên gọi Bệnh viện Lao Trung ương, sau đó đổi tên thành Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch vào năm 2007 để … Đọc tiếp

 • ubnd huyện bình chánh

  UBND huyện Bình Chánh là cơ quan hành chính nhà nước địa phương, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực khác trên địa bàn huyện. UBND huyện Bình Chánh có trách nhiệm thực hiện các chủ trương, chính … Đọc tiếp