uỷ ban nhân dân tp hcm

Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh, có các cơ cấu, chức năng và nhiệm vụ sau:

– Cơ cấu: Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên. Các thành viên của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được Quốc hội bầu hoặc miễn nhiệm theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. Các thành viên của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm trước Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

– Chức năng: Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan thực hiện quyền hành nhà nước ở địa phương, thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chịu sự chỉ đạo của Chính phủ và sự giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

– Nhiệm vụ: Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ thực hiện các quyết định, chỉ thị, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành trung ương trên địa bàn thành phố; tổ chức thực hiện các quyết định, chỉ thị, nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức thực hiện kế hoạch kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước và các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ quyền lợi của nhân dân trên địa bàn thành phố; thực hiện các công việc khác theo quy định của pháp luật.

Bài viết liên quan

 • khu công nghiệp tân bình

  Khu công nghiệp Tân Bình (TBIP) là một trong những khu công nghiệp lớn và hiện đại nhất tại tỉnh Bình Dương, thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam. TBIP được thành lập vào năm 2012 với diện tích 352,5 ha, được đầu tư bởi Công ty CP Khu Công Nghiệp Tân … Đọc tiếp

 • sở khoa học công nghệ hcm

  Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Sở KH&CN TPHCM) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. Sở KH&CN TPHCM có nhiệm vụ đề … Đọc tiếp

 • ban quản lý an toàn thực phẩm

  Ban quản lý an toàn thực phẩm là một cơ quan chuyên trách của Chính phủ Việt Nam, có nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên phạm vi toàn quốc. Ban quản lý an toàn thực phẩm được thành lập vào năm 2011, trực thuộc Bộ Y tế. Ban quản … Đọc tiếp

 • bệnh viện phạm ngọc thạch

  Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch là một trong những bệnh viện uy tín và chuyên sâu về lĩnh vực phổi và lao ở Việt Nam. Bệnh viện được thành lập vào năm 1976 với tên gọi Bệnh viện Lao Trung ương, sau đó đổi tên thành Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch vào năm 2007 để … Đọc tiếp

 • ubnd huyện bình chánh

  UBND huyện Bình Chánh là cơ quan hành chính nhà nước địa phương, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực khác trên địa bàn huyện. UBND huyện Bình Chánh có trách nhiệm thực hiện các chủ trương, chính … Đọc tiếp