Website Tuyển dụng việc làm – Trường Đại học Cần Thơ

Trang web tuyển dụng việc làm uy tính tại cần thơ dành cho sinh viên học sinh và các cơ quan ban ngành đoàn thể

https://vieclam.ctu.edu.vn/index.php

Website Thông tin việc làm – Trường Đại học Cần Thơ

Email liên hệ: vieclam@ctu.edu.vn hoặc tuvanhotrosv@ctu.edu.vn

Bài viết liên quan