chợ tốt việc làm blog kinh nghiệm viết cv xin việc tuyển dụng – tìm việc làm

Kế toán thuế là gì

https://chototvieclam.com/kinh-nghiem/wp-content/uploads/2023/01/Ke-toan-thue-la.mp3?_=1

Kế toán thuế là một trong những bộ phận quan trọng của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện các công việc liên quan đến khai báo và nộp thuế cho Nhà nước. Kế toán thuế cần có kiến thức chuyên môn về các loại thuế, các quy định pháp luật và các kỹ năng xử lý hóa đơn, chứng từ kế toán. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về kế toán thuế là gì, vai trò và công việc của kế toán thuế.

Kế toán thuế là gì?

Theo định nghĩa của Bộ Tài chính, kế toán thuế là “kế toán phụ trách các công việc liên quan đến khai báo và nộp thuế cho Nhà nước”. Kế toán thuế có vai trò như một cầu nối giữa doanh nghiệp và Nhà nước, giúp doanh nghiệp thực hiện đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ về thuế, đồng thời giúp Nhà nước quản lý được nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Kế toán thuế cần phải có kiến thức về các loại thuế như thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế xuất nhập khẩu (XNK), thuế bảo vệ môi trường (BVMT), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)… Kế toán thuế cũng cần biết cách tính toán và kê khai các khoản thuế theo quy định của pháp luật.

Vai trò và công việc của kế toán thuế

Kế toán thuế có vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định và minh bạch của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Kế toán thuế cũng góp phần vào việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa doanh nghiệp và Nhà nước. Công việc của kế toán thuế bao gồm:

– Thu thập, xử lý, phân loại, sắp xếp và lưu trữ các hóa đơn, chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp . Đây là căn cứ để kê khai, hạch toán và kiểm tra các khoản thuế phát sinh.
– Kê khai, khai báo và nộp các khoản thuế cho Nhà nước theo định kỳ hàng ngày, hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm . Đây là nghĩa vụ của doanh nghiệp để góp phần vào ngân sách Nhà nước.
– Phân bổ, trích khấu hao và hạch toán các chi phí sản xuất – kinh doanh liên quan đến tài sản cố định, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu…

Exit mobile version